Javna naročila

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je objavila javno naročilo JN000848/2023-W01 Izvedba GOI del za prenovo poslovnih prostorov družbe Nepremičnine Celje d.o.o. na Miklošičevi ulic1, 3000 Celje.

Objava na Portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=471496

Oddaja ponudbe na: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22698

Rok za oddajo ponudb: 13. 3. 2023 do 12:00 h. 

Naročnik z dnem 20.2.2023 dopolnjuje razpisno dokumentacijo z dopolnjenim Načrtom strojnih instalacij_20.2.2023: