Smoter

POSLANSTVO

Kakovost bivanja za vse generacije.

Občanom z oddajo neprofitnih stanovanj pomagamo reševati stanovanjsko problematiko. Mladim, mladim družinam in občanom srednje generacije zagotavljamo pomoč in podporo pri najemu in nakupu nepremičnin.  Starejšim občanom omogočamo dostojno življenje v njim prilagojenih in oskrbovanih stanovanjih. Občanom, ki živijo pod pragom revščine zagotavljamo bivalne enote.

Zaposlene spodbujamo k strokovnemu in osebnemu razvoju ter uspehu. V časih negotovosti jim zagotavljamo varnost zaposlitve in aktivno vključevanje njihovih idej v napredne projekte.

Deležnikom na vseh področjih zagotavljamo kakovostno, profesionalno in varno sodelovanje.

Trajnostne rešitve in nove trende bivanja skozi kakovostno gospodarjenje z nepremičninami povezujemo v zdrav način življenja občanov Mestne občine Celje in ohranjanje okolje v katerem bivamo.

 

VIZIJA

Zidovom dajemo življenje.

Naš razvoj in aktivno vlogo v razvojnih projektih mesta vodi mestotvorno razmišljanje, ki spoštuje načela trajnostnega razvoja in energetske učinkovitosti.  Z iskanjem in uresničevanjem pametnih modelov ter inovativnih oblik zagotavljanja strehe nad glavo, pomagamo občanom pri reševanju stanovanjske problematike. Pametno in uspešno gospodarimo z javnimi stanovanji v regiji. Naše znanje, izkušnje in tradicijo združujemo z javnimi in nevladnimi institucijami ter z evropskimi sredstvi ustvarjamo kakovost bivanja.

 

VREDNOTE

Skupno dobro
moralna in etična načela / kakovost življenja / ohranjanje okolja

Zaupanje
zanesljivost / prilagodljivost / učinkovitost

Sožitje
medsebojno spoštovanje / pripadnost / sodelovanje