Subvencija najemnine

Do subvencionirane najemnine so upravičeni najemniki neprofitnih stanovanj, namenskih najemnih stanovanj in najemniki bivalnih enot, ki zaradi nizkih dohodkov ne zmorejo plačevati neprofitne najemnine, če njihov dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ne presega višine določene z Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

Vse informacije v zvezi z vlogo za subvencionirano najemnino in postopku dodelitve subvencije  lahko zainteresirani pridobijo pri pristojnem Centru za socialno delo, ki v postopku tudi izda odločbo.