Razpis

Na podlagi Stanovanjskega zakona SZ - 1 (Ur. list RS, št. 69/03 z vsemi spremembami, dopolnitvami in podzakonskimi akti),  Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o. z dne 20. 12. 2016, Pravil za oddajanje oskrbovanih stanovanj v najem z dne 1. 7. 2015, je družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavila RAZPIS ZA DODELITEV OSKRBOVANIH STANOVANJ V NAJEM ZA STANOVANJSKO SOSESKO DEČKOVO NASELJE – DN 10.

Podrobnosti o razpisu so na voljo v spodnjih datotekah. Podatki o stanovanjih so na voljo na povezavi o oskrbovanih stanovanjih v stanovanjski soseski Dečkovo naselje - DN 10.

Zaradi sprejetih ukrepov Vlade RS za zaustavitev javnega življenja med 1. in 12. aprilom, je družba Nepremičnine Celje d.o.o. sprejela odločitev, da podaljša rok za oddajo vlog iz naslova Razpisa za dodelitev oskrbovanih stanovanj za najem v novi stanovanjski soseski Dečkovo naselje – DN 10. Nov rok za oddajo vlog je 30. 4. 2021.