Stanovanjska soseska Dečkovo naselje - DN 10

Mestna občina Celje je v tem mesecu pridobila uporabno dovoljenje za komunalno infrastrukturo. Zemeljska dela so se začela v avgustu na območju zadrževalnika meteornih vod, v začetka marca pa je podjetje Nepremičnine Celje začelo z gradbenimi deli za izgradnjo blokov in garažne hiše.

Komunalno infrastrukturo na območju bodoče stanovanjske soseske je zgradilo podjetje Nivo Eko, d. o. o, ki v sodelovanju s podjetjem Remont, d. d., gradi tudi stanovanjske bloke in garažno hišo.   

Za dva večstanovanjska objekta so v zadnjih tednih opravili zemeljska dela, vgradili podložni beton in vlili temeljno ploščo. Trenutno potekajo betonska, armirano betonska in železokrivska dela in opaženje. Z deli ne odstopajo od terminskega načrta.

Operacija Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10 je sofinancirana v okviru v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostna naložba 6.3: »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.


Stanovanjska soseska Dečkovo naselje - DN 10 za Mestno občino Celje predstavlja pomemben prispevek k uresničevanju ciljev stanovanjske politike in urejanju nerevitaliziranih površin v lokalni skupnosti. Pomembnost projekta so spoznali tudi mediji.

Operacija Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10 je sofinancirana v okviru v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostna naložba 6.3: »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.

Podžupanja Breda Arnšek, direktor družbe Nepremičnine Celje, d. o. o, Primož Brvar, direktor podjetja Nivo Eko, d. o. o, Klemen Senič in direktor podjetja Remont, d. d., Matjaž Pavčič so dne 3. 3. 2020 položili temeljni kamen za izgradnjo stanovanjske soseske Dečkovo naselje DN 10, v kateri bo šest blokov s 142 najemnimi stanovanji in garažna hiša s 150 parkirnimi mesti. Čeprav ima Mestna občina Celje največje število javnih najemnih stanovanj na prebivalca v državi, je projekt zaradi vse večjih potreb zelo pomemben. Gre za največjo občinsko naložbo na področju stanovanjske politike v zadnjih dvajsetih letih in največji občinski evropski projekt v finančni perspektivi 2014 – 2020, saj je ocenjen na skoraj 16.5 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj in država sofinancirata 5,7 milijona evrov, ostali denar pa bosta prispevali družba Nepremičnine Celje in Mestna občina Celje. Prvi najemniki se bodo lahko vselili čez leto dni, sicer pa bo v novi soseski dobilo svoj dom okoli 400 Celjanov.

»Mestna občina Celje je v zadnjih mesecih že uredila vso potrebno komunalno infrastrukturo. Zemeljska dela so se začela v avgustu na območju zadrževalnika meteornih vod, danes pa je vse pripravljeno na gradnjo šestih blokov in garažne hiše. Z gradnjo, ki bo sledila smernicam energetsko učinkovite gradnje, bomo uredili 2,3 ha nerevitaliziranih površin. S tem tudi izpolnjujemo temeljne pogoje za pridobitev sofinanciranja iz evropskega sklada«, je povedala podžupanja Breda Arnšek.
 
Kot je danes poudaril direktor Nepremičnin Celje Primož Brvar, se potrebe po javnih najemnih stanovanjih povečujejo v vseh večjih slovenskih mestnih občinah. »V Celju je bilo na zadnjem javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj uspešnih 490 upravičencev. Če štejemo še njihove družinske člane, je to okoli tisoč Celjanov. Med njimi je največ mladih ter mlajša srednja generacija z družinami, ki predstavlja motor razvoja družbe. To iz vidika razvoja mesta potrjuje, da je ta investicija nujna in potrebna«, je dejal Primož Brvar in ob tem še dodal, da »čeprav bomo vlivali beton, ne gre za investicijo v zidove, ampak gre za investicijo v ljudi, saj verjamem, da zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja omogoča osnovne pogoje za zdrav razvoj posameznika in skupnosti.« Pri oddaji stanovanj bo družba Nepremičnine Celje posebno pozornost namenila mladim in mladim družinam, starejšim, ki jim bodo namenjena oskrbovana stanovanja, prav tako pa bo del stanovanj prilagojen gibalno oviranim posameznikom in osebam z okvaro vida ali sluha. Sicer pa smo pri projektiranju sledili sodobnim bivalnim standardom, ki zagotavljajo trajnostno in kvalitetno bivalno okolje.

Komunalno infrastrukturo na območju bodoče stanovanjske soseske je zgradilo podjetje Nivo Eko, d. o. o, ki bo v sodelovanju s podjetjem Remont, d. d., gradilo tudi stanovanjske bloke in garažno hišo.  

Operacija Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10 je sofinancirana v okviru v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostna naložba 6.3: »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.

V priloženih slikah in datotekah prikazujemo območje obravnave operacije "Stanovanjska soseska Dečkovo naselje - DN 10" in primer tlorisa ter arhitekturnega izgleda objekta.

Operacija Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10 je sofinancirana v okviru v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostna naložba 6.3: »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.


Republika Slovenija, Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, je dne 21.11.2019 izdala Odločitev o podpori za operacijo "Stanovanjska soseska Dečkovo naselje - DN 10. Prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 5.764.510,92 EUR.

Operacija Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10 je sofinancirana v okviru v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostna naložba 6.3: »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.


V Dečkovem naselju se je začela izgradnja komunalnega dela operacije za novo stanovanjsko sosesko Dečkovo naselje - DN 10, ki ga vodi Mestna občina Celje.  Izvajalec, podjetje Nivo Eko, d. o. o., je začel z zemeljskimi deli. Izgradnja te stanovanjske soseske je največji projekt Mestne občine Celje in družbe Nepremičnine Celje d.o.o. na področju stanovanjske politike. Zemeljska dela so se začela na območju zadrževalnika meteornih vod, to je nasproti bencinske črpalke na Dečkovi cesti. Pogodbena vrednost izgradnje komunalne opreme DN 10 je 987.576,43 €. V okviru mehanizma CTN se predvideva ureditev 2,3 ha nerevitaliziranih površin. Nova stanovanjska soseska, ki bo sledila smernicam energetsko učinkovite gradnje, bo predvidoma zgrajena do leta 2021.

Operacija Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10 je sofinancirana v okviru v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostna naložba 6.3: »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.


V okviru izdelave PZI projektne dokumentacije so nastali prvi arhitekturni obrisi stanovanjske soseske Dečkovo naselje - DN 10. Avtor: Arhitektura MJ d.o.o.

Operacija Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10 je sofinancirana v okviru v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostna naložba 6.3: »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.