Prijava uporabnika v stanovanju
Odjava uporabnika v stanovanju
Vloga za izvedbo vzdrževalnih del v stanovanju
Dopolnitev vloge za izvedbo vzdrževalnih del v stanovanju
Vloga za soglasje za spremembo dobavitelja
Vloga za poseg najemnika v stanovanje
Prijava za najem oskrbovanega stanovanja na Singenski ulici 3 v Celju
Prijava za najem oskrbovanega stanovanja na Kajuhovi ulici 15 v Celju
Vloga za najem bivalne enote
Vloga za podaljšanje najema bivalne enote
Izjava o odpovedi najema bivalne enote
Vloga za najem tržnega stanovanja
Vloga za podaljšanje najema tržnega stanovanja
Vloga za najem službenega stanovanja
Vloga za zamenjavo stanovanja
Dogovor o zamenjavi stanovanja
Vloga za prenos najemnega razmerja
Izjava o odpovedi najema stanovanja
Vloga za odkup stanovanja
Vloga za obročno odplačilo dolga
Vloga za obročno odplačilo dolga po subsidiarni odgovornosti
Vloga za izdajo soglasja za opravljanje dejavnosti
Izjava o zunajzakonski skupnosti
Izjava o premoženjskem stanju