O najemu tržnih stanovanj

Tržna stanovanja v lasti družbe Nepremičnine Celje d.o.o. so tista, za katera družba določi prosto oblikovano najemnino v skladu z veljavno zakonodajo in po  pravilih izračunavanja prosto oblikovane najemnine, določenih s Pravilnikom o oddaji tržnih stanovanj in stanovanj namenjenih posebnim prednostnim kategorijam upravičencev. Tržna stanovanja se lahko dodelijo v najem na podlagi razpisa objavljenega na spletni strani družbe in/ali medijih ali neposredne vloge na posamezno ponudbo za oddajo tržnega stanovanja, objavljene na spletni strani družbe.