Kako do najema?

Družba Nepremičnine Celje d. o. o., je 6. 11. 2015, na spletni strani objavila Javni razpis za dodelitev stanovanj mladim in mladim družinam. Gre za prvi tovrsten ukrep na področju stanovanjske politike v Mestni občini Celje, ki je namenjen mladim in mladim družinam.

Družba bo na razpisu ponudila 10 stanovanj z dobo najema do 8 let in možnostjo podaljšanja. 5 stanovanj bo namenjenih prednostni skupini »mlade družine« in 5 prednostni skupini »mladi«. Najemnine se razlikujejo glede na velikost in strukturo stanovanj, vse pa so 20 - 25 odstotkov nižje od trenutnih tržnih najemnin. Pri tem bo družba prevzela tudi stroške notarskih storitev, upravljanja, rezervnega sklada, osnovno zavarovanje, investicijsko vzdrževanje stanovanja in skupnih delov. Bodoči najemniki bodo nosili stroške najema, opreme in rednih obratovalnih stroškov stanovanj.

Javni razpis je odprt do 27. 11. 2015 do 10.00 ure. Vse dodatne informacije, razpisno dokumentacijo, vloge in pregled stanovanj lahko prosilci dobijo na spletni strani in v prostorih družbe v času uradnih ur.

Razpis je zaključen. Prispelo je 86 vlog. Nepremičnine Celje d. o. o., pregledujejo vloge in vas bodo obvestile o nadaljnjih aktivnostih iz naslova podelitve stanovanj mladim in mladim družinam.

Nepremičnine Celje d.o.o. so izvedle postopek in objavljajo Prednostno listo A - Mladi in prednostno listo B - mlade družine.