Razpis

Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami, dopolnitvami in podzakonskimi akti), Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in Pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem z dne 23.11.2023 (v nadaljevanju Pravilnik), družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja

RAZPIS ZA ODDAJO SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM  V LETU 2024

 

Razpisna dokumentacija in vloga sta na voljo na spodnjih povezavah. Informacije o stanovanjih so na voljo na povezavi stanovanja.  Rok za oddajo vlog je petek 21. 6. 2024 do 11. ure.

Dodatne informacije o razpisu dobite po telefonu v času uradnih ur:  ponedeljek,  sreda, petek od 8. do 11. ure, sreda tudi od  15. do 17. ure na telefonski  številki  03 42 65 122 (Špela Trefalt) ali v tajništvu družbe na tel. 03 42 65 100 oz. po elektronski pošti nepremicnine@celje.si.