Cenik storitev

Storitev Cena
Priprava dokumentacije in sestava prodajne pogodbe: 290 €
Dopolnitev prodajne pogodbe: 120 €
Sestava menjalne pogodbe: 290 €
Sestava pogodbe za ureditev zemljiškoknjižnega stanja: 290 €
Pridobitev zemljiškoknjižnega dovolila: 60 €
Sestava izbrisnega dovoljenja:* 60 €
Sestava sporazuma o oblikovanju etažne lastnine: 590 €
Določitev vrednosti stanovanja za odkup: 200 €

Opombe:
* Izbrisno dovoljenje za kupce stanovanj, ki so stanovanje odkupili po določilih Stanovanjskega zakona (SZ-1) od prodajalcev Mestne občine Celje ali Stanovanjskega sklada občine Celje, je brezplačno.

Cenik velja od 01. 11. 2017.

Vse cene vključujejo DDV.