Predstavitev

Predstavitev

Družba Nepremičnine Celje d. o. o., je neprofitna stanovanjska organizacija, ki jo je ustanovila Mestna občina Celje z namenom zadovoljevanja potreb po stanovanjih in izboljšanja standarda bivanja prebivalcev Mestne občine Celje. Podjetje upravlja  2000 stanovanj, kar je nekaj manj kot 10% vseh stanovanj na območju Mestne občine Celje. Z oddajo stanovanj v najem, izvajanjem in spodbujanjem stanovanjske gradnje, prenove, vzdrževanjem stanovanj in stanovanjskih hiš, družba izvaja stanovanjsko politiko v lokalni skupnosti.

Družba občanom z oddajo neprofitnih stanovanj pomaga reševati stanovanjsko problematiko. Mladim, mladim družinam in občanom srednje generacije zagotavlja pomoč in podporo pri najemu in nakupu nepremičnin.  Starejšim občanom omogoča dostojno življenje v njim prilagojenih in oskrbovanih stanovanjih. Občanom, ki živijo pod pragom revščine zagotavlja bivalne enote. Družba ima aktivno vlogo v razvojnih projektih mesta, spoštuje načela trajnostnega razvoja in energetske učinkovitosti. Pri poslovanju družba želi uresničevati pametne modele in inovativne oblike zagotavljanja strehe nad glavo ter aktivno sooblikuje pomembne dokumente stanovanjske politike Mestne občine Celje. Naše znanje, izkušnje in tradicijo želimo združevati z javnimi in nevladnimi institucijami, izmenjati dobre prakse ter uresničevati cilje kakovosti bivanja s pomočjo evropskih sredstev.

Organi družbe

Organi družbe Nepremičnine celje so: Skupščina - Mestni svet Mestne občine Celje; Nadzorni svet  - mag. Franjo Dolenc (predsednik nadzornega sveta), mag. Ingrid Mastnak (podpredsednica), mag. Darja Turk (član), Ludvik Stepančič (član), Dominik Ocvirk (član), Emil Sredenšek (član) in Matevž Jug (član). 

Poslanstvo

Kakovost bivanja za vse generacije. Občanom z oddajo neprofitnih stanovanj pomagamo reševati stanovanjsko problematiko. Mladim, mladim družinam in občanom srednje generacije zagotavljamo pomoč in podporo pri najemu in nakupu nepremičnin.  Starejšim občanom omogočamo dostojno življenje v njim prilagojenih in oskrbovanih stanovanjih. Občanom, ki živijo pod pragom revščine zagotavljamo bivalne enote. Zaposlene spodbujamo k strokovnemu in osebnemu razvoju ter uspehu. V časih negotovosti jim zagotavljamo varnost zaposlitve in aktivno vključevanje njihovih idej v napredne projekte. Deležnikom na vseh področjih zagotavljamo kakovostno, profesionalno in varno sodelovanje. Trajnostne rešitve in nove trende bivanja skozi kakovostno gospodarjenje z nepremičninami povezujemo v zdrav način življenja občanov Mestne občine Celje in ohranjanje okolje v katerem bivamo.

Vizija

Zidovom dajemo življenje. Naš razvoj in aktivno vlogo v razvojnih projektih mesta vodi mestotvorno razmišljanje, ki spoštuje načela trajnostnega razvoja in energetske učinkovitosti.  Z iskanjem in uresničevanjem pametnih modelov ter inovativnih oblik zagotavljanja strehe nad glavo, pomagamo občanom pri reševanju stanovanjske problematike. Pametno in uspešno gospodarimo z javnimi stanovanji v regiji. Naše znanje, izkušnje in tradicijo združujemo z javnimi in nevladnimi institucijami ter z evropskimi sredstvi ustvarjamo kakovost bivanja.

Vrednote

Skupno dobro. Moralna in etična načela / kakovost življenja / ohranjanje okolja.

Zaupanje. Zanesljivost / prilagodljivost / učinkovitost.

Sožitje. Medsebojno spoštovanje / pripadnost / sodelovanje.