Razpis za oddajo tržnih stanovanj

Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami in dopolnitvami),  Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o., Pravilnika o oddaji stanovanj z dne 1. 6. 2021 in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji stanovanj z dne 17. 2. 2022 (v nadaljevanju: Pravilnik) in Pravilnika za določitev prosto oblikovane najemnine z dne 1. 6. 2021, družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva 1, 3000 Celje objavlja

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO STANOVANJ (TRŽNA STANOVANJA)

objavljen 5. 8. 2022

Na voljo so stanovanja na:


V vlogi dopišite za katero stanovanje se prijavljate

Pogoji za oddajo vloge prosilcev so navedeni v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija, vloga za prosilce in Potrdilo delodajalca o zaposlitvi so na voljo na spodnjih povezavah.

Rok za oddajo vloge: 2. 9. 2022 do 11. ure.