Oskrbovana stanovanja - Singenska 3

Oskrbovana stanovanja na Singenski ulici 3 v Celju se nahajajo v novi stanovanjski soseski Dečkovo naselje - DN 10. Oskrbovana stanovanja imajo lasten vhod v večstanovanjski objekt, skupni prostor za druženje v pritličju in skupni zunanji prostor. V objektu se nahaja 14 oskrbovanih stanovanj. 

Oskrbovana stanovanja so grajena skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje. Stanovanja so arhitekturno prilagojena za starejše ljudi z lastnim gospodinjstvom. Stanovanja so grajena tako, da omogočajo bivanje tudi gibalno oviranim osebam (dvigalo, širši prehodi, prilagojena oprema). V stanovanjih so urejene naprave za klic v sili 24 ur na dan. V stanovanju je opremljena kopalnica, ostale prostore si ureja najemnik samostojno. Parkirna mesta se nahajajo v parkirni hiši ob objektu. Za obiskovalce so na voljo zunanja parkirna mesta. Vloga za najem oskrbovanega stanovanja na Singenski ulici 3 v Celju.