Arhitekturni natečaj Stanetova 19 in Prešernova 17

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je v letu 2016 zaključila Vabljeni arhitekturni natečaj za izdelavo IDZ objektov Stanetova 19 in Prešernova 17 v Celju. K sodelovanju je povabila lokalne arhitekturne biroje, ki so s problematiko objektov v mestnem središču ustrezno seznanjeni. Namen natečaja je pričetek strokovnega dialoga pri obnovi objektov v mestnem središču Celja, prvenstveno namenjenih stanovanjskemu bivanju.

Ocenjevalna komisija je izpostavila odprtost vseh rešitev za prostor in se osredotočila na dodano vrednost posameznih rešitev v objektih. Na tej podlagi je kot zmagovalna izbrala: IDZ Studia List d.o.o. za objekt Stanetova 19 in IDZ Gril Kikelj arhitekti d. o.o. za objekt Prešernova 19. Ocenjevalna komisija je ob izboru poudarila na odličnost in strokovnost IDZ - jev vseh prispelih natečajnih del, ki bodo s svojimi strokovnimi rešitvami zagotovo sooblikovali objekte v mestnem središču Celja v prihodnosti.

V priloženi brošuri predstavljamo sodelujoče arhitekturne biroje, avtorje in kratek opis njihovih idejnih zasnov.