Arhitekturni natečaj

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je v letu 2015/2016 pripravila vabljeni arhitekturni natečaj za izdelavo IDZ objektov Stanetova 19 in Prešernova 17 v Celju. K sodelovanju je povabila raznolike lokalne arhitekturne biroje, ki so s problematiko objektov v mestnem središču ustrezno seznanjeni. Namen natečaja je pričetek strokovnega dialoga pri obnovi objektov v mestnem središču Celja, prvenstveno namenjenih stanovanjskemu bivanju. Arhitekturni biroji so predstavili zanimive strokovne rešitve kot pomemben prispevek k obravnavi problematike. Raznolike ideje predstavljajo tudi nekatere strokovne rešitve, ki jih že lahko povezujemo z vsebino, pomembno pri pripravi Lokalnega stanovanjskega programa v Mestni občini Celje in se navezujejo na strogo mestno središče. 

Ocenjevalna komisija je pri pregledu natečajnih elaboratov izpostavila odprtost rešitev za prostor in se predvsem osredotočila na dodano vrednost posameznih rešitev v objektih. Na tej podlagi je kot zmagovalno izbrala: IDZ Studia List d.o.o. za objekt Stanetova 19 in IDZ Gril Kikelj arhitekti d.o.o. za objekt Prešernova 19. Ocenjevalna komisija je ob izboru poudarila na odličnost in strokovnost IDZ-jev vseh prispelih natečajnih del, ki bodo s svojimi rešitvami zagotovo sooblikovali objekte v mestnem središču Celja v prihodnosti.

Na spletni strani predstavljamo IDZ - je vseh sodelujočih natečajnikov. Natečajne elaborate si lahko ogledate tudi na naši Youtube strani.

 


Biro: Zgradbazamisli, Mojca Črešnik s. p.

Avtorji: Matija Kovač, Mojca Črešnik, Aleš Žmavc, Amadej Mravlak

Objekt predvideva stanovanja, ki so po strukturi in površini skladna z idejo o stanovanjih za mlade družine. Avtorji ohranijo obstoječo delitev prostorov in v obodne ter nosilne zidove ne posegajo ter s tem ohranjajo stroškovno obvladljivost rekonstrukcije objekta. Stanovanja v prvem in drugem nadstropju so ustrezno kombinirana in imajo dober prostorski izkoristek s primernimi kvadraturami za od tri do pet-članske družine.

Ogled IDZ na Youtube.


Biro: Projektivni biro K&T d. o. o.

Avtor: Mateja Kričej

Avtorica podaja dobro in premišljeno zasnovo ter razporeditev prostorov, odlično izkoriščenost predstavljajo predvsem stanovanja v prvem in drugem nadstropju. V mansardi dodano vrednost predstavlja loža. IDZ poleg samih stanovanj smiselno obravnava tudi neposredno okolico in predlaga dodatne programe v obliki medgeneracijskega druženja, v kletnih prostorih pa sprostitveni center.

Ogled IDZ na Youtube.

 


Biro: Urbanisti d. o. o.

Avtor: Gorazd Furman Oman

V stanovanjskem delu avtor korektno rešuje postavitev stanovanj z ustrezno kvadraturo, primerno za mlade družine. Iz dvoriščne fasade je odstranjen balkonski izzidek in balkon, na odmaknjeno jekleno konstrukcijo pa so ob fasado postavljene terase nepravilne oblike kot viseči vrtovi. Namembnost slednjih je v prostoru za druženje, višji kvaliteti bivanja in kot odgovor na problematiko onesnaženosti mesta Celje.

Ogled IDZ na Youtube.

 


Biro: Gril Kikelj arhitekti d. o. o.

Avtorja: Klavdij Kikelj in Matjaž Gril

IDZ v objektu predstavlja hibrid inovativnih stanovanj za podjetnike in mlade družine. Glede na omejitve objekta avtorja natančno in ustrezno razporedita stanovanja, odlična pa je predvsem izkoriščenost podstrešja, pri čemer izstopa rešitev za osvetljevanje teh prostorov.  Tipologija stanovanj izkazuje sodobnost bivanja.

Ogled IDZ na Youtube.


Biro: Studio List d. o. o.

Avtorji: Miha Prosen, Tadej Rener in Zdenko Prosen

IDZ predstavlja konceptualno rešitev obravnavanega objekta. Avtorji smiselno puščajo že obstoječe tlorise v nadstropjih in jih samo vkomponirajo v skupne prostore, kar bistveno znižuje ceno morebitne investicije. S tem avtorji uvedejo investicijski prihranek, ki ga nato namenijo umestitvi dvigala. Tlorisi se spremenijo samo v mansardi, kjer avtorji umestijo "lože" in s tem  dvignejo kakovost samega bivanja. Navdušuje tudi prečiščenost in usklajenost dvoriščne fasade. Bistveno dodano vrednost objekta pa predstavlja umestitev dvigala, ki na objektu upravičuje svoj namen ter omogoča dostopnost vsem ciljnim skupinam prebivalcev. 

Ogled IDZ na Youtube.


Biro: Ekoklima d. o. o.

Avtorji: Miha Peperko, Dominik Sagadin, Vita Posinek, Monika Tominšek

IDZ v objektu predvideva 9 stanovanj, ki s svojimi tlorisi označujejo nadpovprečno velikost in visoko kakovost bivanja. Izvedba ponuja staremu mestnemu jedru povsem novo dimenzijo bivanja in v mesto privablja nov sloj prebivalcev. Stanovanja ponujajo kompaktno zasnovo z dodatnimi prostori in poudarjenimi osvetlitvami. Zunanjščina objekta je minimalno obravnavana.

Ogled IDZ na Youtube.