Stanovanjska politika za starejše v Mestni občini Celje

Upadanje števila rojstev in podaljševanje življenjske dobe rezultira s spreminjanjem starostne sestave prebivalstva. Staranje prebivalstva je značilno za vse razvite družbe, med njimi države Evropske Unije in tudi Slovenijo. Zagotavljanje kakovostnega bivanja za starejše bo torej ena izmed pomembnjših politik v prihodnosti.

Družba Nepremičnine Celje d.o.o., Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter Zveza društev upokojencev Celje, so v letu 2018 obravnavali temo kakovosti bivanja v tretjem življenjskem obdobju s poudarkom na stanovanjski politiki. Rezultat obravnave je publikacija, ki predstavlja analitičen pregled možnosti stanovanjskega bivanja za starejše v Mestni občini Celje. Z njo želimo narediti enega izmed prvih korakov k obravnavi teme v lokalni skupnosti. Vabljeni k branju in podajanju vašega razmišljanja.