Vila Vodnikova ulica 14

Projekt Vila Vodnikova ulica 14 je v svoji zaključni fazi. Na objektu potekajo postopki za odpravo napak in pridobivanje navodil za uporabo objekta. Javni razpis za dodelitev oskrbovanih stanovanj sprejema še zadnje vloge, po njihovem pregledu pričakujemo prve vselitve novih stanovalcev v mesecu juniju letošnjega leta. V ozadnju potekajo še računovodski in administrativni pregledi dokumentacije ter priprava končnega poročila pred oddajo zahtevka za sofinanciranje. 

Projekt Vila Vodnikova ul. 14 financira Evropska unija – NextGenerationEU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. 


Svečano smo otvorili objekt Vila Vodnikova ulica 14. Prisotne sta nagovorila župan G. Matija Kovač in direktor družbe Nepremičnine Celje d.o.o., G. Primož Brvar. Na otvoritvi sta bila prisotna tudi državni sekretar dr. Klemen Ploštajner in generalna direktorica Direktorata za stanovanja Živa Matjašič iz Ministrstva za solidarno prihodnost. Po svečanem prerezu traku je z gosti sledil ogled notranjosti prenovljenega večstanovanjskega objekta, ki je Celju lahko v ponos.

Projekt Vila Vodnikova ul. 14 financira Evropska unija – NextGenerationEU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. 


Na Vodnikovi ulici 14 se zaključujejo obrtniška in instalacijska dela. Družba Nepremičnine Celje d.o.o., izvajalec gradbenih del Kograd Igem d.o.o. in projektant Studio List d.o.o. pripravljajo dokumentacijo za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja. V stanovanjskem objektu bo na voljo dvanajst oskrbovanih stanovanj za starejše pare in posameznike. Razpis za dodelitev stanovanj bo na spletni strani družbe objavljen v pomladnih mesecih. Stanovanja bodo za vselitev na voljo v prvi polovici letošnjega leta.

Projekt Vila Vodnikova ul. 14 financira Evropska unija – NextGenerationEU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. 


Izvajalec gradbenih del na objektu Vila Vodnikova ulica 14, podjetje Kograd Igem d.o.o., je zaključil z grobimi gradbenimi deli na objektu. Sedaj se pričenjajo instalacijska, obrtniška in fasaderska dela. V večstanovanjskem objektu bo na voljo dvanajst oskrbovanih stanovanj za starejše pare in posameznike. Stanovanja bodo za vselitev bo na voljo v prvi polovici prihodnjega leta.

Projekt Vila Vodnikova ul. 14 financira Evropska unija – NextGenerationEU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. 


Matija Kovač, župan Mestne občine Celje in Primož Brvar, direktor družbe Nepremičnine Celje d.o.o. sta si ogledala gradbišče projekta Vila Vodnikova ulica 14, ki obsega rekonstrukcijo znamenite zgradbe v večstanovanjski objekt z dvanajstimi oskrbovanimi stanovanji, namenjenimi starejšim parom in posameznikom. Župan je izpostavil, da objekt predstavlja dodano vrednost pri oživitvi starega mestnega jedra, za starejšo populacijo pa je privlačen tudi zaradi dejstva, da se nahaja v neposredni bližini vse pomembnejše infrastrukture - zdravstvenega doma, lekarne, trgovine in javnega prevoza.

Projekt Vila Vodnikova ul. 14 financira Evropska unija – NextGenerationEU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. 


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. in podjetje Kograd Igem d.o.o. sta podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del za rekonstrukcijo Vile Vodnikova ulica 14. Gradbena dela se bodo pričela v januarju, njihov zaključek pa je predviden konec leta 2023. Projekt Vila Vodnikova ulica 14 predstavlja rekonstrukcijo istoimenskega objekta v večstanovanjski objekt z javnimi najemnimi stanovanji. Na voljo bo 12 oskrbovanih stanovanj, v katera se bodo upravičenci lahko vselili v začetku leta 2024. Mestna občina Celje bo poskrbela za zunanjo ureditev.

Projekt Vila Vodnikova ul. 14 financira Evropska unija – NextGenerationEU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj.


Celje, 21. oktober 2022 - Družba Nepremičnine Celje, ki je v stoodstotni lasti Mestne občine Celje, je pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta Vila Vodnikova ulica 14. Po izboru izvajalca gradbenih del se bodo dela začela v začetku prihodnjega leta.

Projekt Vila Vodnikova ulica 14 predstavlja rekonstrukcijo istoimenskega objekta v večstanovanjski objekt z javnimi najemnimi stanovanji. Na voljo bo 12 oskrbovanih stanovanj, v katera se bodo upravičenci lahko vselili v začetku leta 2024. Mestna občina Celje bo poskrbela za zunanjo ureditev.

Objekt je v neposredni bližini Zdravstvenega doma Celje, Splošne bolnišnice Celje, postaje lokalnega potniškega prometa, lekarne, trgovine, bančnih, upravnih in drugih storitev, s čimer predstavlja dobro priložnost za kakovostno bivanje starejših občanov.

Projekt predstavlja tudi družbeno odgovorni prispevek družbe Nepremičnine Celje in Mestne občine Celje k revitalizaciji kulturne dediščine v starem mestnem jedru Celja. Projektant, podjetje Studio list iz Celja, in Zavod za varstvo kulturne dediščine – območna enota Celje sta v procesu projektiranja ohranila elemente varovanja kulturne dediščine in omogočila ustrezen nivo funkcionalnosti za kakovostno bivanje. 

Rekonstrukcija objekta za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj in zahteve projektiranja iz naslova varovanja kulturne dediščine sta pred družbo Nepremičnine Celje postavila tudi izziv zagotavljanja ustreznih virov financiranja. Slednje so v višini 1.088.914 EUR zagotovili z uspešno prijavo na Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija – zagotavljanje javnih najemnih stanovanj, ki ga je objavilo Ministrstvo za okolje in prostor iz Načrta za okrevanje in odpornost. Za zaključeno finančno konstrukcijo pa poleg lastnih sredstev družba kandidira tudi za sredstva iz finančnih inštrumentov Sklada skladov.

Projekt Vila Vodnikova ul. 14 financira Evropska unija – NextGenerationEU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj.